Δρέπανο Αχαΐας

Εργοστάσιο Τσιμέντου

Δρέπανο Αχαΐας

Συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων

Καμάρι Βοιωτίας

Εργοστάσιο Τσιμέντου

Καμάρι Βοιωτίας

Τεχνολογίες αιχμής για εξαιρετικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές επιδόσεις

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Εργοστάσιο Τσιμέντου

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη

Μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη

Τεχνολογίες αιχμής για εξαιρετικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές επιδόσεις

Συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων