Περιβαλλοντική Διαχείριση

Εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και στη βελτίωση των επιδόσεών μας στη βάση των τριών πυλώνων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης (triple bottom line).

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, αποτελεί υψηλή στρατηγική μας προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εργαζόμαστε ώστε να περιορίζουμε συνεχώς τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Πώς;

  • Ακολουθώντας πιστά και τηρώντας αυστηρά τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά και τις διεθνείς δεσμεύσεις μας.
  • Ελέγχοντας τα μέσα παραγωγής και τις αντίστοιχες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Προσαρμόζοντας διαρκώς τις παραγωγικές διαδικασίες και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στα νέα επιστημονικά δεδομένα και αξιοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία.

Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων εφαρμόζουμε εδώ και δεκαετίες, σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου στην Ελλάδα, ένα τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Είμαστε από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανίες που προσάρμοσε το σύστημα αυτό  στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001, που καθορίζει τις προδιαγραφές ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος και πιστοποιηθήκαμε γι’ αυτό από ανεξάρτητο φορέα το 1998.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην πιο προηγμένη τεχνολογία, για να βελτιωνόμαστε και να ανταποκρινόμαστε απόλυτα στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία καθώς και στις εθελοντικές μας δεσμεύσεις.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις συστηματικές μας έρευνες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχώς διευρυνόμενη τεχνογνωσία μας, τις υψηλές δεξιότητες και την εμπειρία των ανθρώπων μας και την ετήσια αξιολόγησή μας, συντελούν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.