Εργοστάσιο ΤσιμέντουΕυκαρπία Θεσσαλονίκης

Το εργοστάσιο του Τιτάνα στη Βόρεια Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1962, η δεύτερη χρονολογικά μονάδα του Ομίλου στην Ελλάδα, ενσωματώνει στη λειτουργία της τεχνολογίες τελευταίας λέξης, με στόχο τη φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον παραγωγή τσιμέντου.

Με την ολοκλήρωση της νέας γραμμής παραγωγής το 2003, το εργοστάσιο του Τιτάνα στην Ευκαρπία αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που διασφαλίζει την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του εργοστασίου περιλαμβάνουν ειδικές συνθέσεις για απαιτητικές κατασκευές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το 50% της παραγωγής να εξάγεται σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Ταυτόχρονα, το εργοστάσιο συμμετέχει σε πιλοτικά έργα του Ομίλου στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πρωτοβουλίας του Τιτάνα.

Το εργοστάσιο Ευκαρπίας έχει συμβάλλει στην ολοκλήρωση πολλών αναπτυξιακών έργων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής και το Μετρό Θεσσαλονίκης, η εθνική οδός Ε65 κ.α.

Η τήρηση των οριακών τιμών αερίων ρύπων σε γειτονικές περιοχές εξασφαλίζεται μέσω ειδικών μελετών διασποράς. Τέτοια μελέτη έχει υλοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και ειδικότερα της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης μπορείτε να τα δείτε στο πλήρες κείμενο εδώ.

Μετρήσεις Αερίων Εκπομπών

Κλίβανος

^: Όρια βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

*: Στάση/Εκκίνηση Κλιβάνου | Συντήρηση συστημάτων