Εργοστάσιο ΤσιμέντουΔρέπανο Αχαΐας

Το εργοστάσιο Δρεπάνου ιδρύθηκε το 1968 και είναι το τρίτο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας των συστημάτων και υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας εργαζομένων και εξοπλισμού.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις που ενισχύουν την προώθηση των υψηλής ποιότητας προϊόντων του εργοστασίου σε αγορές του εξωτερικού. Μια από τις σημαντικές καινοτομίες που πραγματοποιήθηκε στο Δρέπανο (και για πρώτη φορά σε εργοστάσιο του Τιτάνα) ήταν η δοκιμαστική παραγωγή κλίνκερ χαμηλών εκπομπών CO₂.

Το εργοστάσιο Δρεπάνου ήταν ο αποκλειστικός προμηθευτής τσιμέντου ειδικών προδιαγραφών για την κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος και των πυλώνων της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά αναπτυξιακά έργα της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, η γέφυρα του Χάρακα στην Κεφαλονιά, η Ολυμπία Οδός και η Ιόνια Οδός.

Μετρήσεις Αερίων Εκπομπών

Κλίβανος

^: Όρια βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

*: Στάση/Εκκίνηση Κλιβάνου | Συντήρηση συστημάτων